Sinkkonen,Tähtinen

LUPA TUNTEA

Hinta: 26,00 €

Tuotetiedot

Lupa tuntea -kirjassa käsitellään tunteiden syntyä, tunnistamista, nimeämistä ja kokemista. Kirjassa pohditaan myös kyvyttömyyttä tunnistaa ja kokea omia tunteita sekä tunteiden torjuntaa.

Miten vapautua elämää rajoittavista peloista? Miten tulla näkyväksi häpeän alta? Uskaltaisiko vihdoin myös iloita ja unelmoida? Kirja tarjoaa välineitä rikkaampaan ja tasapainoisempaan tunne-elämään. Tärkeitä tunne-elämän taitoja voi oppia vielä aikuisenakin.

Kirja sisältää materiaalia Krito-ryhmille ja muille ryhmille, mutta se sopii myös yksilötyöskentelyyn. Luvuissa on teoriaosuus ja kysymyksiä.

Kirjoittajat psykologi ja psykoterapeutti Mirja Sinkkonen ja psykoterapeutti. Paula Tähtinen.

Kustantaja: Kirjapaja

Hinta: 26,00 € Tuote tilapäisesti loppu