Paimen Plus

• Lehti seurakuntien pastoreille ja vanhimmille
• Päätoimittaja Petri Mäkilä
• Levikki 1 300


Paimen Plus on kanava helluntailiikkeen johtajien vuorovaikutukseen. Se on tarkoitettu helluntaiseurakuntien palkatuille työntekijöille ja vanhimmiston ja hallitusten jäsenille sekä helluntailiikkeen yhteisten yhdistysten toimijoille.

Paimen Plus tukee seurakuntatyön johtamista ja mahdollistaa herätysliikkeiden asioiden avoimen käsittelyn hengellisten johtajien kesken. Se sisältää käytännöllistä tietoa seurakunnan johtamisesta, hyviä toimintamalleja ja kokemusten vaihtoa, laadukkaita teologisia artikkeleita, avointa keskustelua, ajan ilmiöiden tarkkailua ja neuvoa antavien vanhinten ajankohtaista viestintää.

Paimen Plus ilmestyy joka toinen kuukausi Ristin Voitto -lehden välissä. Sen voi tilata oman seurakunnan tai yhdistyksen kautta.